Hệ thống bài tập trong SGK Hóa học 11 – CTST, KNTT, CD

Một sản phẩm của siêu dự án Hóa học 11, gồm bài tập trong SGK các bộ sách CTST, KNTT, CD và lời giải chi tiết. Ngoài ra còn bổ sung thêm 1 số câu hỏi thực tiễn khác.

Nhấn vào nút DOWNLOAD màu đỏ để tải về

Góc nhỏ của tôi!